Boken om Västerås Racer Kompani

Bengt Alseds berättelse om Västerås Racer Kompani och om sin far Helmer Carlsson-Alsed är ett tidsdokument från 1930-talet. Han samlade material under många år och satt tillsammans med sin far, fotoalbum, klippböcker och bandspelare under många timmar. Tanken var att det skulle bli en bok så småningom.

Bengts obotliga sjukdom kom plötsligt och hade ett relativt snabbt förlopp varför han misströstade om att eftervärlden skulle få ta del av hans arbete.

Peter Haventon, författare, konstnär och fotograf som diskuterat boken med Bengt kom med idén att göra ett specialnummer av Autohistorica som bara handlade om Helmer och VRK. Bengt korrekturläste materialet med hjälp av sina barn en söndag, det gick till tryck på måndagen. Bengt avled på torsdagen.

Nu har du chansen att ta del av berättelsen. Kontakta mig så kommer Annica att skicka till dig. Den kostar 100 kronor plus 25 kronor i porto, Inbetalningskort kommer i kuvertet. Om du t.ex. kommer på ett sydmöte så kan jag ta med berättelsen, då sparar du portokostnaden. Har du frågor, kontakta mig.

Sten Sundström
Billesholmsvägen 97
260 50 BILLESHOLM
Tel 042-72934 Mobil 0706-577566
e-post Sten.Sundstrm@telia.com

MORFAR AR RACERFÖRARE

< Tillbaka