Föreningens adresser o.dyl.

 
 


Taksökare & Hasplåt är en intresseförening för nostalgiska fantaster och galningar runt OT- och Rallysporten under tiden före 1965 med betoning på 1950- och tidiga 1960-talet. Verksamheten omfattar huvudsakligen den dåvarande tävlingsverksamheten och de fordon som deltog, men även senare delen av 60-talet och de tidigaste åren på 70-talet kan ingå.

Medlemskap i föreningen kan den erhålla som har intresse enligt ovan. Vederbörande bör dessutom vara i besittning av en bil från 50- eller tidiga 60-talet.med tidsenlig OT-/rallyutrustning. Dispens från det senare kan ges av styrelsen.

Medlemskapet är en förmån och ny medlem skall godkännas av föreningens styrelse. Styrelsen kan även utse hedersmedlem.

Kommunikation med medlemmarna sker i första hand via modern teknik, dvs. e-mail, men även brevledes.

Den här hemsida kommer att uppdateras kontinuerligt. Material skall medlemmarna bistå med, t. ex. bilder, tidningsurklipp, tävlingsprogram, tester osv. men även egna berättelser, anekdoter och skrönor från tiden. En enkel publikation skall framställas när så är ekonomiskt möjligt.

Ett medlemsregistrer upprättas som även skall innehålla ett bildregister på medlemmarnas fordon.

Ett medlems/årsmöte skall om möjligt hållas en gång per år, gärna i samband med någon historisk tävling.

Medlemsavgiften i Taksökare & Hasplåt är 200 kronor per år.

 
 

Adress Taksökare & Hasplåt Vildgåsvägen 20, 746 34 Bålsta

PlusGiro 157 34 06 - 4

Hemsida www.taksokare.se

Kontaktperson Ordförande Robert Wahren
Vildgåsvägen 20, 746 34 BÅLSTA
Tel. bostad 0171 - 516 19 Tel. mobil 070 - 677 59 38
Email-adress::taksokare@bktv.nu